Para Nabi Tidaklah Mewariskan Harta Tetapi Mewariskan

Para Nabi Tidaklah Mewariskan Harta Tetapi Mewariskan. Sebagimana rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersadba: Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanyalah mewariskan. “sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Keutamaan yang digambarkan nabi bagi orang yang suka mencari ilmu dibandingkan dengan orang yang ahli beribadah adalah seperti keutamaan… a.

• menyampaikan risalah allah yang diwahyukan allah. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu.

Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanyalah mewariskan. Barangsiapa mengambilnya maka ia telah mengambil bagian yang. Shahih muslim hadis nomor 3304 telah menceritakan kepadaku muhammad bin rafi’ telah mengabarkan kepada kami hujain telah menceritakan kepada kami laits dari ‘uqil dari ibnu.

Barang Siapa Berhasil Mengambilnya Berarti.

Sebagimana rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersadba:

Sebagimana Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam Bersadba:

Para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham (harta), tetapi mewariskan ilmu.

Kesimpulan dari Para Nabi Tidaklah Mewariskan Harta Tetapi Mewariskan.

Nah, ajaran para nabi tidak hanya sampai. Dalam hadis dikatakan, “… dan para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak dirham dan mereka mewariskan ilmu.” mereka tidaklah. “sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi.

LAINNYA  Pegunungan Sirkum Pasifik Terbentang Mulai Dari